รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านสันปง
หมู่ที่ 5 บ้านสันปง   ตำบลสันทราย  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123111


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :