ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านสันปง
หมู่ที่ 5 บ้านสันปง   ตำบลสันทราย  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123111


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน