ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครธุรการโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนบ้านสันปง มีประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน  1  อัตรา  จ้างเหมาบริการ   9,000.-  บาท/เดือน 
 
กำหนดการ
 
                                                                                           

1. ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

2.  - การรับสมัคร
        2.1 ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสันปง  (20-24 ก.ค. 2563 ในวันเวลาราชการ)
     - 2.2 รับสมัครออนไลน์  https://forms.gle/b3CMw4EzDsntMpeL9   (ให้ส่งเอกสารจริงก่อนวันที่ 29 ก.ค. 2563)


วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563
(ปิดรับสมัครก่อน 12.00 น. 29 ก.ค. 63)

 

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ภายในวันที่  29 กรกฎาคม 2563
 

4. สอบข้อเขียน

    -  ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย

       ภารกิจและหน้าที่  (09.30 น. – 10.30 น.)

    สอบปฏิบัติ

    -  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

       (10.30 น. – 11.30 น.)

    สอบสัมภาษณ์

วันที่  30 กรกฎาคม 2563

    -  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (13.00 น.)

 

5. ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่  30 กรกฎาคม 2563

6. รายงานตัว ปฐมนิเทศ  ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่  1  สิงหาคม 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,22:02   อ่าน 284 ครั้ง