ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่2 ผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวสันปง "บาร์เบอร์น้อยจิตอาสา" เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางนักเรียนได้น้อมนำพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำดีด้วยใจ"ในการประพฤติปฏิบัติด้วยความเหมาะสม จากคัดเลือกกิจกรรมร้อยกว่ากิจกรรม จากทุกโรงเรียนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านสันปง #ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่2 ผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,22:19   อ่าน 140 ครั้ง