ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรปวีณ์ ทุนเกิด
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,15:42   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย (STEM Simple Robot Talent) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรนิษฐ์ วงศ์ปัญญา/ด็กชายธนาดุล คงสวัสดิ์/เด็กชายธีรภัทร์ คำราพิศ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,15:36   อ่าน 312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย (STEM Simple Robot Talent) ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์สุธี เลี่ยมชาญชัย/เด็กหญิงกัลยา กันธิยะ/เด็กหญิงศกุลตลา คนบุญ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,15:33   อ่าน 337 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรีญเงิน 72 คะแนน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยาพัชร คำมา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:12   อ่าน 475 ครั้ง