ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ เหรียญทอง 88.60 คะแนน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:31  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองแดง 66 คะแนน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:27  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรีญทอง 83.25 คะแนน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:25  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรีญเงิน 70.8 คะแนน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:24  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศ เหรีญทอง 92.33 คะแนน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:24  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน 70.25 คะแนน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.ชม.2
ชื่ออาจารย์ : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:23  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:22  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายภัคคุณ นามวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:17  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..